Proč jsem gnostikem?

17. listopadu 2008 v 23:10 | Daniel Klee |  Malá zamyšlení Daniela Klee

Proč jsem gnostikem?

Před více než dvěma tisíci let se narodil muž, který změnil chod světa. Člověk, který jako první prohlédl a pochopil podstatu toho, jehož nazýval Otcem. "Bohem" vyvolený, lidmi nepochopený. Tím mužem nebyl nikdo jiný než Ježíš z Nazaretu.

Jeho odkaz je odkazem hlubokého lidství a lásky. Odkaz, který byl však ještě za jeho života přetvořen a znetvořen těmi, kteří jej nejdříve pronásledovali a pak využili pro svůj prospěch. Ani ti nejbližší nevěděli často o čem hovoří a co se snaží ve svých podobenstvích naznačit a říct. A jen malá část těch, kteří pokračovali v jeho díle a v odkazu svého "učitele" chápala. Ti ostatní, jen opakovali již řečené a často i to přetvářeli ke svým potřebám. Ale vedle náboženství nechápajících a slepých mas věřících, byla jen malá hrstka těch, kteří porozuměli o něco víc z jeho učení. Ti, ve snaze přežít, se byli nuceni schovávat a svá "evangelia" si předávat v ústní podobě. O svých podobenstvích a příbězích sami prohlašovali, že jsou to jen "podobenství" či pověsti, které ukazují podstatu, a jsou často pouze "vymyšlené" aby na jejich principu bylo možné pochopit, co je jinak lidskému chápání naprosto nepochopitelné. To, jak dnes většina lidí chápe "Boha" nebo duchovní svět a poznání, nemá s realitou pranic společného. Realita je mimo naše omezené chápání a snad nejblíže ji můžeme popsat prostřednictvím například kvantové fyziky.

Proč sám sebe nazývám gnostikem? Gnostika ze mě dělá právě úhel pohledu na křesťanství. Třeba…gnostický pohled na Máří Magdalskou.

Bůh stvořil Adama a Lilatu. Byla to právě Lilit, která byla tou první a bude tou poslední ženou. Je jedno, že slepí ji nazývají démonem. To ona pomáhá, Eviným dcerám přežit. To ona se již dávno s Evou spojila. Jen se o tom hlušší bojí mluvit. A Adam byl "slaboch". První Ženu Bohu vrátil, protože byla stejně silná, nepoddajná a svobodná jako Adam, dokonce možná i víc. Lilatu odešla a Adam po ní celý zbytek života marně toužil. A jeho potomci, a tedy i já, po ní toužíme dále. Jen ji většina Adamových potomků v davu žen nepozná, či ve strachu před ní uteče. Prvním mužem, který ji poznal a nebál se jí byl ten, kterým se ti co utíkají, ohánějí jako spasitelem. První ženou do které po tisíciletích Lilatu vstoupila byla Maří Magdalská, a to ve chvíli, kdy byla pokořená, zadupaná do země a zotročená. Lilatu jí pomohla přežít, ale na oplátku její srdce okoralo, a stala se prázdnou a uvězněnou. Pak přišel Nazaretský, vyhnal z ní démony, kteří byli Lilatu vždy nablízku, a uskutečnil z ní opravdovou ženu, tedy Evu i Lilatu v jednom. Pozvedl ji k sobě a tak se spojil Kristus Logos a Kristus Sofie.

Jen hlupáci či slepci si mohou myslet, že "božskost" je jednostranná a ne duální podstata ženského i mužského principu v jednom. Je to samozřejmě jenom mýtus a podobenství…ale je v něm hodně obsaženo. Pravda se vždy musela schovávat…aby ji lež nezničila.


Váš Daniel Klee

 


Aktuální články

Reklama______________________________________________________________________________