Březen 2010

Každý den

8. března 2010 v 14:39 | Daniel Klee |  Poezie aneb verše věčného tuláka

Každý den


Každý den jeden úsměv
Každý den jedno pohlazení
Každý den jeden dar
Každý den jedno políbení
Každý den jeden příslib
Každý den jedno podání ruky
Jak málo stačí, každý den, aby svět byl krásnější

Daniel Klee

Nikdo…

7. března 2010 v 14:29 | Daniel Klee |  Poezie aneb verše věčného tuláka

Nikdo…


Nikdo nespočítá slzy prolité nad hroby padlých
Nikdo nespočítá slzy prolité nad zhrzenou láskou
Nikdo nespočítá slzy prolité nad ubohými tohoto světa
Nikdo nespočítá slzy prolité nad vlastním osudem
Nikdo nespočítá slzy prolité nad bezmocí mocných
Nikdo nespočítá slzy prolité nad zatracenou duší
Nikdo nespočítá slzy prolité nad srdcem matky
Jen moře… jen moře je čím dál slanější…

Daniel Klee

Zamyšlení Daniela Klee nad tématem…

6. března 2010 v 11:28 | Daniel Klee |  Komentáře aneb kritika nerozumu
Zamyšlení Daniela Klee nad tématem…

Ekologie, téma které plní stránky masmédií i ústa politických špiček. Ekologie, problém s jasně definovanou podstatou i jednoduchostí řešení. Přesto všechno se jedná o problém, jehož řešení leží za hranicemi našich možností a schopností. Protože se nejedná o problém osamocený, vytržený z kontextu ostatních problémů a "nemocí" sužujících naši společnost i globální civilizaci. Samostatně ho řešit nelze. V širších souvislostech se jedná o změnu v nahlížení na samotnou podstatu a jádro tohoto problému. Jestliže dokážeme pojmout toto téma v jeho celistvosti a všech přináležejících spojitostech, můžeme mít šanci o tomto tématu reálně hovořit a něco na něm změnit. Jinak je řešení této oblasti přeneseno "pouze" na jednotlivce s otřepanou frází, která sama o sobě toho mnoho nezmění, a to že začít musíme sami u sebe a svých návyků a chování. Uvedené je jen částí definice. Reálná změna si žádá mnohem víc než jen pouhé zákony, vyhlášky a prázdné, a namnoze populistické, projevy politiků a jejich hlásných trub či výkřiky do tmy jednotlivců v podobě podobných "soutěží" na portálech a webových stránkách, jejichž jediným účelem je zvýšit návštěvnost blogů a blogísků.

Daniel Klee za blog Nuda v síti

Kolik je…

6. března 2010 v 3:07 | Daniel Klee |  Poezie aneb verše věčného tuláka

Kolik je…


Kolik je zášti v jediném pohledu
Kolik je slz v jediném pláči
Kolik je pokrytectví v jediném úsměvu
Kolik je strnulosti v jediném údivu
Kolik je něhy v jediném jménu
Kolik je lásky v jediném pohlazení
Kolik je touhy v jediném doteku
Kolik je soucitu v jediném gestu
Kolik je moudrosti v jediném slovu
Kolik je chtivosti v jediném pohybu
Kolik je pýchy v jediném vzletu
Kolik je vůle v jediném krůčku
Kolik je smyslnosti v jediném tanci
Kolik je otázek v jediném verši
Kolik je možností v jediném životě
Tolik, kolik je zrnek písku v přesýpacích hodinách

Dnes v noci Daniel Klee

Kolik

5. března 2010 v 20:51 | Daniel Klee |  Poezie aneb verše věčného tuláka
KOLIK
Kolik prázdných slov
Kolik prázdných vět
Kolik prázdných souvětí
Kolik prázdných frází
Kolik prázdných gest
Kolik prázdných grimas
Kolik prázdných pohledů
Kolik prázdných příslibů
Kolik prázdných výmluv
Kolik prázdných obhajob
Kolik prázdného času
Kolik toho ještě unesu?
Daniel Klee______________________________________________________________________________