Zamyšlení Daniela Klee nad tématem…

6. března 2010 v 11:28 | Daniel Klee |  Komentáře aneb kritika nerozumu
Zamyšlení Daniela Klee nad tématem…

Ekologie, téma které plní stránky masmédií i ústa politických špiček. Ekologie, problém s jasně definovanou podstatou i jednoduchostí řešení. Přesto všechno se jedná o problém, jehož řešení leží za hranicemi našich možností a schopností. Protože se nejedná o problém osamocený, vytržený z kontextu ostatních problémů a "nemocí" sužujících naši společnost i globální civilizaci. Samostatně ho řešit nelze. V širších souvislostech se jedná o změnu v nahlížení na samotnou podstatu a jádro tohoto problému. Jestliže dokážeme pojmout toto téma v jeho celistvosti a všech přináležejících spojitostech, můžeme mít šanci o tomto tématu reálně hovořit a něco na něm změnit. Jinak je řešení této oblasti přeneseno "pouze" na jednotlivce s otřepanou frází, která sama o sobě toho mnoho nezmění, a to že začít musíme sami u sebe a svých návyků a chování. Uvedené je jen částí definice. Reálná změna si žádá mnohem víc než jen pouhé zákony, vyhlášky a prázdné, a namnoze populistické, projevy politiků a jejich hlásných trub či výkřiky do tmy jednotlivců v podobě podobných "soutěží" na portálech a webových stránkách, jejichž jediným účelem je zvýšit návštěvnost blogů a blogísků.

Daniel Klee za blog Nuda v síti
 


Aktuální články

Reklama______________________________________________________________________________