Duben 2012

Velikonoční zamyšlení Daniela Klee na Velký pátek

6. dubna 2012 v 22:37 | Daniel Klee |  Malá zamyšlení Daniela Klee
Přátelé drazí,

dnes je Velký pátek a navíc také úplněk. Určitě nebude na škodu, když si uvědomíme, že tento den je připomínkou smrti muže z Nazaretu, tedy trpícího "člověka", který na sebe dobrovolně vzal svůj úděl, jako věčné poselství o lásce. Ježíš Kristus zemřel na kříži. A jeho ukřižováním už navždy byl a bude svět jiný.

Je mi líto těch, kteří stále, po více než 2000 letech, nedokázali pochopit jeho poselství, učení a odkaz. Stejně tak je mi líto těch, kteří si z něj udělali "zdroj" obživy, a kteří "parazitují" na jeho učení, činíce ze sebe "prostředníky" "svaté" víry. Lidská spiritualita nepotřebuje žádné prostředníky, chrámy ani zatuchlé a práchnivějící stránky "svatých" knih.

Byl to právě onen ukřižovaný muž, který se za svého života "vzepřel" tehdejšímu ortodoxnímu a nespravedlivému zneužívání víry a kupčení s ní. Byl to On, kdo boural kupcům jejich stánky v Božím chrámu a stavěl "nový chrám" v srdcích všech lidí. Chrám, který je věčný a není možné jej zbořit. Chrám pravdy, světla a lásky.

Ale jsem člověk věčné naděje a věřím, že dříve nebo později lidé pochopí Jeho pravý a nezkreslený odkaz a lidská spiritualita bude osvobozena. Nenávist a chamtivost odvane svěží vítr lidského probuzení.

Zamyslete se, jen na docela malou chvilku, komu dnes vlastně sloužíte své bohoslužby? Kdo je tím "prostředníkem" mezi Vámi a Vaší spiritualitou či vírou v Boha? Kolik je na světě církví a různých sekt, které staví na učení onoho "chudého" Nazaretského muže, který chtěl lidem přinést světlo, lásku a poznání pravé podstaty?

Dnes už si nemůžeme být ani jisti písemným odkazem v podobě Bible. I ona byla zneužita a zmanipulována pro účely těch, kteří stále baží po moci ovládat davy věřících jen ve svůj prospěch. A stále, i v současnosti, jsou zde noví hlasatelé jeho učení, kteří si jej berou jako rukojmí a používají jej ve svůj prospěch, zakládajíce v jeho jménu nové církve a nové sekty.

A tak z hlediska objektivního jsem ateistou, i když věřím v onoho muže z Nazaretu a jeho odkaz.

Váš Daniel Klee 6.dubna 2012Nejeden v davu, nejeden z nás...


Rozkvetly květy podél rušných prašných cest
Nejeden v davu zatne, mlčky, udřenou svou pěst
Zavoní santal, myrha, kadidlo a vonné oleje
Nejeden v davu, pro sebe, nahlas dnes zakleje
Zapláče slunce, luna, hvězdy i oblaka na nebi
Nejeden v davu hlučícím, v duchu Ho velebí
Krev v prachu nádvoří zazáří jak rudé rubíny
Nejeden v davu řve slovy zpupnými, krutými

Zaduní kročeje žoldáckých císařských bot
Nejeden v davu v dlani drží mrzký svůj žold
Zasviští bič a dopadne s úderem na záda
Nejeden v davu hlasitě smrt si dnes vyžádá
Trny přeostré se proderou na čele skrz kůži
Nejeden v davu chce vidět Ho trpět na kříži
Zástupce Césara před nimi ruce sobě umyje
Nejeden v davu, se zlobou, posměšně se zasměje

Přetěžký kříž svůj si odnese na horu Golgotu
Nejeden v davu oděn v drahém, rudém, je brokátu
Lůza i boháči, jak jindy, i dnes po krvi zabaží
Nejeden v davu je farizej, mnozí pobožní kněží
Zbožně se modlí leckterý v chrámu chrámů
Nejeden v davu hodí kamenem či vrátí ránu
Pravdu a Lásku dnes přibijí potupně ke kříži
Nejeden v davu svědomí své, navždy si zatíží

Ten příběh stal se, dlouhá, předlouhá tomu doba
Nejeden z nás i dnes, volal by ukřižuj, zase znova
I když mění se svět, a neúprosně náš běží nám čas
Nejeden z nás, jak Jidáš, zmarliku hledat si bude zas
Naposled zavoní květy u prašných rušných cest
Nejeden z nás, se pak rozpomene na ztracenou čest
Opět zapláče slunce, luna, hvězdy i oblaka na nebi
Nejeden z nás, pak sklidí úrodu, své přešpatné setby

Daniel Klee 21. května 2011

Myslím na Tě...

5. dubna 2012 v 15:54 | Daniel Klee |  Poezie aneb verše věčného tuláka
Myslím na Tě...

Myslím na Tě stále, v myšlenkách jsi mých
Podobna jsi bílé kale, kalich tvůj jest hřích
Myslím na Tě ráno, v poledne i v temné noci
až mi bude dáno, uvěznit Tě ve své moci
Myslím na Tě znovu, myslím na Tě každý den
Mám Tě plnou hlavu, hořcesladký jsi můj sen
Myslím na Tě můzo má, myslím na Tě v skrytu
Krásná jsi však neznámá, tajemná jsi za úsvitu
Myslím na Tě Kalliopé, hlas Tvůj je jako smích
Podobna si Europé, po ňadrech toužím Tvých
Myslím na Tě lásko, myslím na Tvůj horký klín
Půvabná jsi krásko, však v očích Tvých je stín
Myslím na Tě a myšlenky mé za Tebou se nesou
jak dým bramborové natě, k Olympu se vznesou

Daniel Klee

Kdo odpoví mě?

4. dubna 2012 v 22:05 | Daniel Klee |  Poezie aneb verše věčného tuláka

Kdo odpoví mě?

Kdo jednou bude soudit všechny mé skutky i soudit činy mé?
Kdo bude jednou vážit mé viny, a kdo vážit srdce zlomené?
Kdo převeze mne, přes hrůznou řeku Styx, na druhý břeh?
Kdo jednou zastaví, v hrudi mé, přetěžký můj, horký dech?

Kdo poví mi, zda řekou tou nebude nakonec temný Acherón?
Kdo přimluví se za mne, a vyslyší přímluvu tu vrásčitý Charón?
Kdo minci pro převozníka vhodí do žebrácké mé prosté misky?
Kdo jednou spočítá všechny mé ztráty i všechny mé zisky?

Kdo spočítá všechny údery mého srdce, i všechny mé kroky?
Kdo spočítá všechny mé šťastné i nešťastné dny, týdny i roky?
Kdo odpustí mi, a kdo nebude chtít odpustit, co nepůjde odčinit?
Kdo vzpomene si, kdo bude chtít mne poznat a kdo pochopit?

Kdo rád na mne zapomene, jako bych ani nikdy nebloudil a nežil?
Kdo dovolí mi, až žízníc v Tartaru já budu, bych z vod Lethé se napil?
Kdo truchlit po mě bude, kdo slzu žalu pro mne pokorně a tiše uroní?
Kdo plivne na můj hrob a kdo se před ním, s úctou v duši, ukloní?

Kdo vyprovodí mne na poslední ze všech mých toulek a všech mých cest?
Kdo usměje se, kdo zapláče, a kdo sevře mlčky v hněvu dlaň svou v pěst?
Kdo bude soudcem mým, a kdo ujme se obhajoby na posledním soudu?
Kdo jako první hodí do mého hrobu rodnou, úrodnou a černou hroudu?

Kdo zodpoví mi na otázky, kdo řekne mi, kým jsem zde na zemi vlastně byl?
Kdo uloží mne k věčnému spánku, bych už navždy svůj sen o světě lásky snil?
Kdo zná odpověď? Jen ten, jenž od věků do věku nestvořený na nebesích jest.
Jen ten mi odpoví, co patří mu všechna světa sláva, úcta i všechna čest.

Daniel Klee 2012______________________________________________________________________________