Kdo odpoví mě?

4. dubna 2012 v 22:05 | Daniel Klee |  Poezie aneb verše věčného tuláka

Kdo odpoví mě?

Kdo jednou bude soudit všechny mé skutky i soudit činy mé?
Kdo bude jednou vážit mé viny, a kdo vážit srdce zlomené?
Kdo převeze mne, přes hrůznou řeku Styx, na druhý břeh?
Kdo jednou zastaví, v hrudi mé, přetěžký můj, horký dech?

Kdo poví mi, zda řekou tou nebude nakonec temný Acherón?
Kdo přimluví se za mne, a vyslyší přímluvu tu vrásčitý Charón?
Kdo minci pro převozníka vhodí do žebrácké mé prosté misky?
Kdo jednou spočítá všechny mé ztráty i všechny mé zisky?

Kdo spočítá všechny údery mého srdce, i všechny mé kroky?
Kdo spočítá všechny mé šťastné i nešťastné dny, týdny i roky?
Kdo odpustí mi, a kdo nebude chtít odpustit, co nepůjde odčinit?
Kdo vzpomene si, kdo bude chtít mne poznat a kdo pochopit?

Kdo rád na mne zapomene, jako bych ani nikdy nebloudil a nežil?
Kdo dovolí mi, až žízníc v Tartaru já budu, bych z vod Lethé se napil?
Kdo truchlit po mě bude, kdo slzu žalu pro mne pokorně a tiše uroní?
Kdo plivne na můj hrob a kdo se před ním, s úctou v duši, ukloní?

Kdo vyprovodí mne na poslední ze všech mých toulek a všech mých cest?
Kdo usměje se, kdo zapláče, a kdo sevře mlčky v hněvu dlaň svou v pěst?
Kdo bude soudcem mým, a kdo ujme se obhajoby na posledním soudu?
Kdo jako první hodí do mého hrobu rodnou, úrodnou a černou hroudu?

Kdo zodpoví mi na otázky, kdo řekne mi, kým jsem zde na zemi vlastně byl?
Kdo uloží mne k věčnému spánku, bych už navždy svůj sen o světě lásky snil?
Kdo zná odpověď? Jen ten, jenž od věků do věku nestvořený na nebesích jest.
Jen ten mi odpoví, co patří mu všechna světa sláva, úcta i všechna čest.

Daniel Klee 2012
 


Aktuální články

Reklama______________________________________________________________________________