Velikonoční zamyšlení Daniela Klee na Velký pátek

6. dubna 2012 v 22:37 | Daniel Klee |  Malá zamyšlení Daniela Klee
Přátelé drazí,

dnes je Velký pátek a navíc také úplněk. Určitě nebude na škodu, když si uvědomíme, že tento den je připomínkou smrti muže z Nazaretu, tedy trpícího "člověka", který na sebe dobrovolně vzal svůj úděl, jako věčné poselství o lásce. Ježíš Kristus zemřel na kříži. A jeho ukřižováním už navždy byl a bude svět jiný.

Je mi líto těch, kteří stále, po více než 2000 letech, nedokázali pochopit jeho poselství, učení a odkaz. Stejně tak je mi líto těch, kteří si z něj udělali "zdroj" obživy, a kteří "parazitují" na jeho učení, činíce ze sebe "prostředníky" "svaté" víry. Lidská spiritualita nepotřebuje žádné prostředníky, chrámy ani zatuchlé a práchnivějící stránky "svatých" knih.

Byl to právě onen ukřižovaný muž, který se za svého života "vzepřel" tehdejšímu ortodoxnímu a nespravedlivému zneužívání víry a kupčení s ní. Byl to On, kdo boural kupcům jejich stánky v Božím chrámu a stavěl "nový chrám" v srdcích všech lidí. Chrám, který je věčný a není možné jej zbořit. Chrám pravdy, světla a lásky.

Ale jsem člověk věčné naděje a věřím, že dříve nebo později lidé pochopí Jeho pravý a nezkreslený odkaz a lidská spiritualita bude osvobozena. Nenávist a chamtivost odvane svěží vítr lidského probuzení.

Zamyslete se, jen na docela malou chvilku, komu dnes vlastně sloužíte své bohoslužby? Kdo je tím "prostředníkem" mezi Vámi a Vaší spiritualitou či vírou v Boha? Kolik je na světě církví a různých sekt, které staví na učení onoho "chudého" Nazaretského muže, který chtěl lidem přinést světlo, lásku a poznání pravé podstaty?

Dnes už si nemůžeme být ani jisti písemným odkazem v podobě Bible. I ona byla zneužita a zmanipulována pro účely těch, kteří stále baží po moci ovládat davy věřících jen ve svůj prospěch. A stále, i v současnosti, jsou zde noví hlasatelé jeho učení, kteří si jej berou jako rukojmí a používají jej ve svůj prospěch, zakládajíce v jeho jménu nové církve a nové sekty.

A tak z hlediska objektivního jsem ateistou, i když věřím v onoho muže z Nazaretu a jeho odkaz.

Váš Daniel Klee 6.dubna 2012Nejeden v davu, nejeden z nás...


Rozkvetly květy podél rušných prašných cest
Nejeden v davu zatne, mlčky, udřenou svou pěst
Zavoní santal, myrha, kadidlo a vonné oleje
Nejeden v davu, pro sebe, nahlas dnes zakleje
Zapláče slunce, luna, hvězdy i oblaka na nebi
Nejeden v davu hlučícím, v duchu Ho velebí
Krev v prachu nádvoří zazáří jak rudé rubíny
Nejeden v davu řve slovy zpupnými, krutými

Zaduní kročeje žoldáckých císařských bot
Nejeden v davu v dlani drží mrzký svůj žold
Zasviští bič a dopadne s úderem na záda
Nejeden v davu hlasitě smrt si dnes vyžádá
Trny přeostré se proderou na čele skrz kůži
Nejeden v davu chce vidět Ho trpět na kříži
Zástupce Césara před nimi ruce sobě umyje
Nejeden v davu, se zlobou, posměšně se zasměje

Přetěžký kříž svůj si odnese na horu Golgotu
Nejeden v davu oděn v drahém, rudém, je brokátu
Lůza i boháči, jak jindy, i dnes po krvi zabaží
Nejeden v davu je farizej, mnozí pobožní kněží
Zbožně se modlí leckterý v chrámu chrámů
Nejeden v davu hodí kamenem či vrátí ránu
Pravdu a Lásku dnes přibijí potupně ke kříži
Nejeden v davu svědomí své, navždy si zatíží

Ten příběh stal se, dlouhá, předlouhá tomu doba
Nejeden z nás i dnes, volal by ukřižuj, zase znova
I když mění se svět, a neúprosně náš běží nám čas
Nejeden z nás, jak Jidáš, zmarliku hledat si bude zas
Naposled zavoní květy u prašných rušných cest
Nejeden z nás, se pak rozpomene na ztracenou čest
Opět zapláče slunce, luna, hvězdy i oblaka na nebi
Nejeden z nás, pak sklidí úrodu, své přešpatné setby

Daniel Klee 21. května 2011
 


Aktuální články

Reklama______________________________________________________________________________