Prosinec 2012

Komentář k mnoha výzvám ohledně meditací 12.12.2012

17. prosince 2012 v 0:38 | Daniel Klee |  Mé příspěvky na sociálních sítích
Komentář k mnoha výzvám ohledně meditací 12.12.2012

Stovky, tisíce a možná i miliony lidí po celém světě se bude nejen dnes, ale v celém tomto zvláštním období, pouštět do meditací a rozjímaní. A i když je toto období zcela jistě výjimečné, neměli bychom zapomínat, že je to zároveň období adventu a nadcházejících vánoc, které jsou oslavou narození muže, který hlásal pravdu, lásku a Boží království… Jeho Království sice nebylo z tohoto světa nicméně bylo možné jej uskutečnit tady a teď… jak podobné je to myšlení mnoha lidí v posledních měsících.

A tak ve chvíli, kdy se ponoříme do meditací kolem konce roku 2012, bychom neměli zapomenout na odkaz a učení tohoto muže, který se narodil před 2000 lety v Nazaretu. Jeho učení nebylo o církvích či o náboženství, ale o lidství, lásce a uvědomění si věčné Podstaty, kterou, pro zjednodušení, nazýváme pojmem Bůh nebo Stvořitel…

Daniel Klee v adventní čas roku 2012

O půvabech Věčné ženy

17. prosince 2012 v 0:26 | Daniel Klee |  Mé příspěvky na sociálních sítích

O půvabech Věčné ženy

Budiž požehnány půvaby, moudrost a krása ženy, které jsou mužům odvěkou múzou, a které také naplňují jejich věčnou touhu mužů být lepším nežli jsou... Žena je odrazem duše muže... Duše, kterou si muži neuvědomují ač bez ní nemohou žít... Vždy to byla a je Žena, která činila a činí muže lepším.

Požehnáni budiž muži, kteří si uvědomují pravou Podstatu ženy… tedy předobraz její duše zračící se v jejich půvabných křivkách stvořených Stvořitelem tak, aby měl muž nikdy nekončící motivaci být lepší lidskou bytostí…

Můj soucit pak patří všem mužům, vnímajícím ženu jen jako pouhý nástroj své rozkoše či služku, která jim má sloužít…

Muž je tu od toho, aby ženu ctil a uctíval jako svou múzu… aby ji chránil a ochraňoval… Žena pak je tu od toho, aby byla muži světlem v tmách na jeho cestě… A oba pak tvoří celek, ve kterém je vše jak má být… jednou nahoře a jindy dole… jednou Mistrem a jindy pokorným žákem…

Budiž požehnána ona Věčná Žena…

Malé zamyšlení Daniela Klee nad koncem světa

17. prosince 2012 v 0:02 | Daniel Klee |  Malá zamyšlení Daniela Klee

Malé zamyšlení nad koncem světa

Mystické datum 21.12.2012 se blíží a sním i otázka, kterou si, občas, přeci jen v duchu položil snad každý. Jak to vlastně je s avizovaným koncem světa v roce 2012? Čím víc o tom přemýšlím, tím víc si uvědomuji, že to, co většina z nás očekává, se zřejmě nestane. Proč? Protože kdyby se mělo jednat o jakýkoli druh globální přírodní katastrofy, je velmi pravděpodobné, že bychom o tom již v tuto chvíli věděli více než jistě. Podobnou informaci by se totiž nepodařilo utajit nikomu. Jinou otázkou je, zdali by se jednalo o věc předvídatelnou či nikoli.

Náhodný prvek, i když není běžný, není možné vyloučit. Této okolnosti jsou si mnozí mocní tohoto světa vědomi, a tak lze vypozorovat jejich snahu se jaksi pojistit pro případ, že by přeci jen na tom všem něco bylo. Další neméně znepokojivou věcí je, že v současném světě i poměrně malé "zakolísání" zaběhnutého systému muže mít dalekosáhlý dopad na naše životy. To, co by naši předci zřejmě ani nezaznamenali, nám může přivodit značné problémy. Výpadek elektrické energie, elektromagnetický puls ničící elektronická zařízení, náhodný impuls k odpálení jaderné střely na základě mylného vyhodnocení atp. Při naši dnešní závislosti na technologiích by onen dopad mohl být značně nepříjemný. Ale obraťme list.

Jinou otázkou však je, zda opravdu není ono mystické datum 21.12.2012 počátkem změn v globální společnosti a uspořádání světa. Pak by bylo možné označit toto datum výrazem bod "nula", od kterého se dají věci do většího celosvětového pohybu. Je dokonce i pravděpodobné, že onen zlom nebude jen poklidný a plný pozitivních věcí.

Kdokoli se podívá na současné dění kolem nás s otevřenýma očima, musí si upřímně přiznat, že mnohé změny již probíhají a probíhají déle. Globální ekonomické krize, snahy dříve demokratických států omezovat občanská práva a svobody, nadvláda všudy přítomných korporací, vzrůstající počet lokálních válečných konfliktů, technologický pokrok v oblasti sdílení informací, celosvětové občanské protesty atp. atd.

Dokonce mě občas napadne, zdali onen masový zájem o konec světa není přeci jen někomu ku prospěchu. Komu? Možná právě těm, kteří se nás snaží ovládat prostřednictvím strachu, manipulace, nebo třeba uměle vyvolaných problémů.

Na závěr mého zamyšlení něco úsměvnějšího. Jak je vidět smysl pro humor nechybí televizní stanici COOL, která 21.12.2012 odvysílá ve 22.10 film Supernova, takže se přeci jen divák kýženého konce světa onoho dne dočká… Doufejme jen, že to bude pouze na televizní obrazovce.

Daniel Klee______________________________________________________________________________