O půvabech Věčné ženy

17. prosince 2012 v 0:26 | Daniel Klee |  Mé příspěvky na sociálních sítích

O půvabech Věčné ženy

Budiž požehnány půvaby, moudrost a krása ženy, které jsou mužům odvěkou múzou, a které také naplňují jejich věčnou touhu mužů být lepším nežli jsou... Žena je odrazem duše muže... Duše, kterou si muži neuvědomují ač bez ní nemohou žít... Vždy to byla a je Žena, která činila a činí muže lepším.

Požehnáni budiž muži, kteří si uvědomují pravou Podstatu ženy… tedy předobraz její duše zračící se v jejich půvabných křivkách stvořených Stvořitelem tak, aby měl muž nikdy nekončící motivaci být lepší lidskou bytostí…

Můj soucit pak patří všem mužům, vnímajícím ženu jen jako pouhý nástroj své rozkoše či služku, která jim má sloužít…

Muž je tu od toho, aby ženu ctil a uctíval jako svou múzu… aby ji chránil a ochraňoval… Žena pak je tu od toho, aby byla muži světlem v tmách na jeho cestě… A oba pak tvoří celek, ve kterém je vše jak má být… jednou nahoře a jindy dole… jednou Mistrem a jindy pokorným žákem…

Budiž požehnána ona Věčná Žena…
 


Aktuální články

Reklama______________________________________________________________________________