Leden 2013

NEPLATNÝ HLASOVACÍ LÍSTEK aneb zdržuji se hlasování

24. ledna 2013 v 13:20 | Daniel Klee |  Mé příspěvky na sociálních sítích

Dlouho jsem přemýšlel o fenoménu, který hýbe současnou společností. Tímto míním právě probíhající předvolební boj dvou kandidátů na prezidenta státu v druhém kole voleb. Tento boj naprosto dokonale rozdělil naši společnost na dva nesmiřitelné tábory. Nehodlám se zapojit do této ne zrovna čisté hry na svobodné prezidentské volby, které by měly být demokratické, ale v té demokracii je mnoho věcí, které poněkud skřípou.

Jedním z důvodů proč tak usuzuji je fakt, že při každé "volbě" by měla být dána možnost zdržet se hlasování, což není totéž jako nehlasovat. Nehlasovat znamená občansky se nezapojit do voleb, zdržet se hlasování znamená aktivní účast na hlasování s tím, že žádný z kandidátů nedostane hlas…

Zbavení občana možnosti zdržet se hlasování mi tak opravdu nepřijde demokratické… vždy by měla být dána tato možnost volby… tj. tolik lidí je pro variantu "A", tolik pro variantu "B", tolik lidí se vědomě "zdrželo" hlasování… a nakonec tolik lidí se hlasování nezúčastnilo…

PS: Kandidáti na prezidenta, postrádající etické a morální chování, kandidáti, kteří lžou, podléhají korupčnímu chování, prospěchářství, vykonávání funkcí a postů pouze jako zdroj moci a peněz a v neposlední řadě ti, kteří rozhoduji v neprospěch občana jsou adepty na vyobcování dle demokratického odkazu ze starověkých Athén.

Rozhodně tak není možné, dle mého názoru, aby mohli kandidovat do čela svobodného, suverénního, soběstačného, hrdého, transparentního a demokratického státu, nebo aby mohli zastávat v tomto státě významné funkce !
Daniel Klee______________________________________________________________________________